Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

VISIBLE DATA / vidljivi podaci-javno finansiranje-izložba

Tip događaja: izložba
Lokacija: Novi Sad, Srbija
Datum: 11/29/2010

Web sajt: www.visibledata.info

 

Visible data_financing culture
izložba / radionica / prezentacije
29. 11. – 12. 12. 2010.
Novi Sad, Srbija
www.visibledata.info

 

Projekat Visible Data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

 

Projekat koristi dva primera finansiranja kulture, onaj u Srbiji i onaj u Slovačkoj. Komparativno istraživanje kroz razne vizualizacije informacija različitih budžetskih stavki i struktura pruža bolji uvid u načine funkcionisanja mikro i makro kulturno-finansijskih politika. U okviru projekta Visible Data_financing culture, saradnja se ostvaruje između grafičkih i web dizajnera, programera, sociologa, istraživača kulturnih politika, umetnika i teoretičara. Dizajneri i istraživači dolaze iz Slovačke, Srbije i Holandije zajedno sa studentima sa Akademije umetnosti i dizajna iz Bratislave i Akademije umetnosti u Novom Sadu. Naglasak u radu sa studentima je u razvijanju kritičkog mišljenja i načinu pristupa pitanju vizualizacije informacija, u cilju razvijanja svesti o načinima manipulacije i zloupotrebe vizualizacije informacija.

 


 

Izložba

Visible data_financing culture

29. 11. – 12. 12. 2010.

Galerija SULUV, Novi Sad

 

 

Autori radova:

Marcel Benčík (SVK), Marko Brkić (SRB), Alica Horváthová (SVK), Ondrej Jób (SVK), Vladan Joler (SRB), Olivia Solis Joler (CUB), Katarína Lukić Balážiková (SVK), Martin Mistrík (SVK)

Otvaranje izložbe: 29. 11. 2010. / 20:00 časova