Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

VISIBLE DATA / vidljivi podaci-javno finansiranje-prezentacija

Tip događaja: prezentacija
Lokacija: Omladinski centar CK13, Novi Sad
Datum: 12/03/2010

Web sajt: www.visibledata.info

 

Visible data_financing culture
izložba / radionica / prezentacije
29. 11. – 12. 12. 2010.
Novi Sad, Srbija
www.visibledata.info

 

Projekat Visible Data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

 

Projekat koristi dva primera finansiranja kulture, onaj u Srbiji i onaj u Slovačkoj. Komparativno istraživanje kroz razne vizualizacije informacija različitih budžetskih stavki i struktura pruža bolji uvid u načine funkcionisanja mikro i makro kulturno-finansijskih politika. U okviru projekta Visible Data_financing culture, saradnja se ostvaruje između grafičkih i web dizajnera, programera, sociologa, istraživača kulturnih politika, umetnika i teoretičara. Dizajneri i istraživači dolaze iz Slovačke, Srbije i Holandije zajedno sa studentima sa Akademije umetnosti i dizajna iz Bratislave i Akademije umetnosti u Novom Sadu. Naglasak u radu sa studentima je u razvijanju kritičkog mišljenja i načinu pristupa pitanju vizualizacije informacija, u cilju razvijanja svesti o načinima manipulacije i zloupotrebe vizualizacije informacija.

 

Prezentacija

Daniel Powers – Lust (NL) i prezentacija radionice “Processing visible data”

3. 12. 2010. / 17:00 časova

Omladinski centar CK13, Novi Sad

Daniel Powers, mentor radionice Processing visible data prezentuje aktivnosti Lust-a, dizajn studia koji je jedan od vodećih profesionalnih studija u polju tehnoplogije i dizajna komunikacija i informacija.

www.lust.nl

 

Organizacija i produkcija:

OPEN DESIGN STUDIO, www.opendesignstudio.net

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON, www.napon.org

 

Finansiranje:

Ministarstvo kulture Republike Slovačke,

Grad Novi Sad,

Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 

Podrška:

Akademija umetnosti – Univerzitet u Novom Sadu,

Akademija umetnosti i dizajna, Bratislava

Galerija SULUV,

Omladinski centar CK13

 

Kontakt:

OPEN DESIGN STUDIO

info@opendesignstudio.net

www.opendesignstudio.net

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON

office@napon.org

www.napon.org