Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

TERRITORIES & RESOURCES / Izložba i konferencija

Tip događaja: Izložba/ konferencija
Lokacija: Novi Sad
Datum: 14/06/2008


TERRITORIES & RESOURCES

Exhibition and conference

14–21. Jun, 2008.

Novi Sad

——————————

Naziv i tema ovogodišnjeg festivala selekcije novih medija je Territories & Resources (Teritorije i resursi). Territories & Resources istražuje fenomene društvenih mreža, multiplejer onlajn igara, virtuelnih svetova i tzv. Web 2.0, u konteksu novih digitalnih i mrežnih teritorija. Nove društvene tehnologije stvaraju nove teritorije u kojima se preslikava savremena društvenost, ekonomija, politika i kultura, koje su duboko inkorporirane u logiku infokapitalizma. U kontekstu novih teritorija pojavljuju se i specifični novi resursi – korisnici prema kojima se oblikuju nove tehnologije. Nove teritorije regulisane su društvenim i ekonomskim zakonitostima koje je neophodno kritički analizirati i preispitati.Territories and resources je new media deo festivala Cinema City koji se sastoji od izložbe, konferencije i filmskih projekcija.

- – - – - –

Konferencija Territories & Resources


15.06 – 16.06.2008.


Pozorište Mladih, Ignjata Pavlasa 4, Novi Sad

Nedelja, 15.06.


14:00 – 18:00

Virtuelni svetovi i društvene mreže kao nove teritorije

 

Masivne multiplejer onlajn igre (massive multiplayer online games), 3D virtualni svetovi, social networks, Web 2.0, postaju deo masovne potrošnje i socijalizacije. Da li su to novi prostori za socijalizaciju i društvenu kritiku? Na koji način ova socijalizacija može funkcionisati kao ekonomska eksploatacija? Koji su modeli kulturne i umetničke produkcije u elektronskim društvenim mrežama i virtuelnim svetovima?

 

 

Satnica

14:00 – 14:30


Alessandro Ludovico, Italija

(Onlajn) ekonomija želje”

14:30 – 15:00


Vladan Joler, Srbija

Nove teritorije kao prostor za političku igru“

15:00 – 16:30
Pauza

16:30 – 17:00


Paolo Cirio, Italija

Rekombinantno pozorište i digitalni otpor 2.0“

17:00 – 17:30


Kristian Lukić, Srbija

Fabrike, resursi i ljubav – Virtuelni svetovi i  društveno umrežavanje”

17:30 – 18:00
Diskusija

18:00


Projekcija filma “Steal This Film”- – - – - –

Ponedeljak 16.06.


11:00 – 14:00 časova

Budućnost distribucije sadržaja / dokumentacija, arhiviranje, taging, metadata

 

Sa širenjem broadbanda nalazimo se u situaciji sve manjeg problema pristupa informacijama, a sve većeg problema selektovanja i sistema distribucija informacija. Koje politike arhiviranja i distribucije znanja danas postoje na globalnoj mreži? Kako efikasno rešiti problem relevatnosti i značenja informacija? 

Satnica

11:00 – 11:30


Armin Medosch, Austrija

Antisocijalne mreže ili kako napraviti plug-in koji će uništiti kapitalizam“

11:30 – 12:00


Vladimir Jerić, Srbija

Staranje o slobodnim sadržajima, zajednice slobodne kulture i politika metapodataka“

12:00 – 12:30
Pauza

12:30 – 13:00


Marcell Mars, Hrvatska

Parazitoidnost – Istorija gestova u avangardnoj umetnosti i kontrakulturi“

13:00 – 13:30


Roman Minaev, Rusija

Electroboutiqe. Medijska umetnost 2.0″

13:30 – 14:00
Diskusija

14:00


Projekcija filma “Good copy bad copy”- – - – - –

Virtuelni svetovi i društvene mreže kao nove teritorije

Alessandro Ludovico

(Onlajn) ekonomija želje“ 


 

Vidno polje korisnika interneta je u neprekidnoj zbrci zbog navale marketinških i kulturnih onlajn agenata. Različitim strategijama se prodire u privatnu ekransku sferu mete ove kampanje (čoveka), a sve koncepcije usmerene na stimulisanje unutrašnjih instinkata korisnika. Zloupotreba ovih nagona je neophodna za prodaju potrošnih dobara u rapidnom razvitku onlajn poslovanja današnjice, te ova invazija postaje integralni ekonomski „raison d’etre“ internet korporacija. Sa analizom spam-a kao komunikacionog fenomena želimo da pokažemo da se digitalna umetnost može upotrebiti kako za razotkrivanje hipnotizirajućih i prodornih vidova onlajn marketinga, tako i za

uključivanje istih u našu maštovitost, iskorišćavajući ovo propagandno đubrivo i na drugim poljima. Na fenomen ukazujemo sarkastičkim prikazivanjem svemoćne diktature Google-a (otkrivenog u projektu „Google kao samožder“) i prodajom peep-show knjiga Amazon-a (prezentacijom povratnih procesa produkcije /reverse engineering/ u konspiraciji „Amazon Noir“).

 

Paolo Cirio 


Rekombinantno pozorište i digitalni otpor 2.0“ 


 

Performativni matriks“ koji je sredinom devedesetih proučavan od strane kolektiva „CAE“ je dobio veliku ulogu u „kulturi konvergencije“ današnjice. Ovu kulturu karakteriše eksplozija prodirnih personalnih medija, pregršt korisničkih sadržaja i nove vrste socijalnosti stvorene kroz bezbroj identiteta platformi socijalnog umrežavanja. Konačno smo doživeli fazu koja je perfektna za stvaranje pravog prodorno-rekombinantnog pozorišta. Kombinovanje raznih identiteta i njihovih međuličnih odnosa je otvorilo put „transmedijalnom pripovedanju“, vrsti multiplatformnog pozorišta. Ovakvo predstavljanje fabula se vrši preko višestrukih medijskih formi, rekombinovano je i skrojeno za potrebe gledaoca koji time postaju upleteni u priču pravog sveta. Uzdizanje „drame ukrštenih medija“, „alternativnih igara realnosti“ i „virusnog marketinga“ su samo neki od polja delovanja „Rekombitantnog pozorišta“ koje je sve pre deset godina teorijski razvila grupa „CAE“. Široka upotreba ovih praksi aktivno uključuje i obimnu publiku i tako nastaje nova zvanična forma fikcije: „Fikcija alternativne realnosti“. Muti se granica između stvarnosti i fikcije, publika i glumci menjaju mesta, te se na taj način ruši razlika između umetnosti i života i nastaje umetničko delo života. Prikazaće se odabrani primeri novih projekata zasnovanih na „fikciji alternativne realnosti“ čiji dobar deo u sebi nosi i političke poruke. Neki od projekata su performansi grupe „Digital Resistance“ koji se direktno prikazuju u matrici „Web 2.0“ platformi.

 

Vladan Joler


Nove teritorije kao prostor za političku igru“

 

Kristian Lukić

Fabrike, resursi i ljubav – virtuelni svetovi i  društveno umrežavanje”


 

Na koji način vidovi društvenog umrežavanja i virtuelni svetovi kombinuju sva područja ljudskog života: rad, ljubav, javnu i privatnu sferu? Predstavljamo vam besplatan rad, zabavu i dosadu.  

- – - – - –

Budućnost distribucije sadržaja/ dokumentacija, arhiviranje, taging, metadata

Armin Medosch

Antisocijalne mreže ili kako napraviti plug-in koji će uništiti kapitalizam“

 

 

Vladan Jeremić i Vladimir Jerić – Vlidi


„Staranje o slobodnim sadržinama, zajednice slobodne kulture i politika metapodataka“  


 

 

Neka su prava zaštićena, a neki portovi zatvoreni. 
O politici metapodataka, imaginarnoj budućnosti i zaboravljenoj prošlosti društvene svojine i samoupravljanja. 
Dragi prijatelji, ovo je mesto za moguće reformulisanje problematike povodom sledećih (i sličnih) pitanja: šta je u stvari pojam tržišta na kojem „identitet“ spada u kategoriju roba? Da li ste uspeli da nađete mesto na zemlji ili internetu koje još nije isparcelisano ili je u nekoj vrsti vlasništva? Zašto bi trebalo da budemo oprezni sa svojim željama? <http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_7>? Ako se politika metapodataka pojavljuje u dizajnu softvera, a ne u proizvodnji hardvera i ako još uvek razmišljamo u okvirima lične svojine ali predstavljamo ideje kolektivizma i saodlučivanja, da li to sve čini odnose u okviru mreže interneta nevidljivim? Ko je tačno odgovoran za izgradnju kulture interfejsa i metapodataka, a ko se smatra „korisnikom“? Izaberite željeni identitet iz našeg širokog spektra ponuda. Koju najvišu cenu nudite? 

Marcell Mars 


Parazitoidnost“ 


 

Parazitoidnost – Istorija gestova u avangardnoj umetnosti i kontrakulturi“ jeste istorija neuspelih pokušaja da se izbegne stanje podređene prisvojenosti od strane drskih tržišnih sila. Pokret slobodnog softvera je jedini koji je uspeo da ostvari blede rezultate u vezi gornjih jalovih težnji. Poruka koju je u sebi sadržalo objavljivanje operativnog sistema „GNU“ je važna ali se ona nikako ne može uporediti sa prisvajanjem autorskopravne licence putem hekerskog programa pod nazivom „GNU General Public Licence – GNU Opšta javna licenca“. Nakon dve decenije rada stvaraoci ove licence su konačno pronašli način kako da usklade GNU GPL sa opštim potrebama. Pri tome se postavljaju pitanja: koje su alternative nude naspram slobodnog softvera? Koje naravoučenije bi kontrakultura mogla da izvede iz ove revolucije?

 

Roman Minaev


Electroboutiqe. Medijska umetnost 2.0″ 


 

Kao post-konzumeristički proglas prave snage umetnosti i njegovog mesta u društvu, „Media Art 2.0“ je poziv kritički nastrojenim umetnicima da se oslobode barijera svoje produkcije i osvoje celokupno tržište. Ovo želimo da postignemo predlagajući da „all-in-one“ (sve u jednom) i „plug-and-play“ (uključi i teraj) umetnički predmeti postanu tehnološki proizvodi spremni za trenutačnu kupovinu od strane svih konzumenata u svakom kutku zemljane kugle.

____________________________________

Izložba Territories & Resources

14.06 – 21.06.2008. 

Izložba Territories and resources će preko savremene umetničke produkcije predstaviti neke od mogućih pogleda na razvoj elektronskih društvenih mreža i virtuelnih svetova. Izložba ističe kritički aspekt umetničke produkcije i umetničke intervencije u prostorima digitalnih mreža.

 

Umetnici/e:

 

 

 

Trg Slobode – dva spojena kontejnera / kontejner 001

Alessandro Ludovico – Italija, Paolo Cirio – Italija, Ubermorgen - Austrija


- GWEI – Google Will Eat Itself

- Amazon Noir – The Big Book Crime

Bureau D’etudes – Francuska

- Mapping the Laboratory Planet

Njegoševa / kontejner 002

Serious Games Interactive – Danska


Global conflicts: Palestine

Croquet consortium - SAD


Project Croquet Raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Ignjata Pavlasa / kontejner 003

Electroboutique – Radovi


- Commercial protest

- Digiluck


- MediaMirror

 

Plato ispred Muzej savremene umetnosti Vojvodine / kontejner 004

Slobodnakultura.org - Srbija 


- Freedom Toaster

Platoniq – Španija


- Bank of Common KnowledgePlato ispred Muzej savremene umetnosti Vojvodine / Kontejner 005

Linda Hilfling – Danska


- Participation 0.0

Second Life Liberation Army - SAD
- – - – - -


Sama postavka izložbe prateći kontekst teritorija i resursa biće realizovana unutar kargo kontejnera koji će biti raspoređeni na Trgu Slobode, Njegoševoj, Bulevaru Mihajla Pupina (na uglu sa ulicom Ignjata Pavlasa) i ispred Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Dunavskoj ulici.

- – - – - –

TERRITORIES & RESOURCES

Kristian Lukić, Vladan Joler

 

Naziv i tema ovogodišnjeg festivala selekcije novih medija je „Territories and resources” (Teritorije i resursi). „Territories and resources” istražuje fenomene društvenih mreža, multiplejer onlajn igara, virtuelnih svetova i tzv. Web 2.0, u konteksu novih digitalnih i mrežnih teritorija. Nove društvene tehnologije stvaraju nove teritorije u kojima se preslikava savremena društvenost, ekonomija, politika i kultura, koje su duboko inkorporirane u logiku infokapitalizma. U kontekstu novih teritorija pojavljuju se i specifični novi resursi – korisnici prema kojima se oblikuju nove tehnologije. Nove teritorije regulisane su društvenim i ekonomskim zakonitostima koje je neophodno kritički analizirati i preispitati.

U svom tekstu „Presenting The Unpresentable: The Sublime”, Liotar (Jean-François Lyotard) uvodi sintagmu „affinity to infinity” (afinitet za beskrajem) u kojoj upoređuje savremenu umetnost, tehno nauke i kapitalizam. Težnja moderne umetnosti  ka rušenju barijera mimezisa (piktoralna avangarda s kraja 19. veka) nastavila se kasnije sa konceptualnom (nematerijalnom) umetnošću kroz kritiku „materijalnog“ u umetnosti. Liotar ove prekide sa postojećim praksama u umetnosti i uspostavljanje novih zakonitosti posmatra kao beskrajnu borbu i pomeranje granica ka horizontu koji se uvek iznova redefiniše. Tako i tehno nauke konstantno redefinišu same sebe u cilju što bržeg, efikasnijeg i sveobuhvatnijeg razvoja. Kapitalizam funkcioniše na principu konstantnog širenja i kreiranja apstraktnog viška vrednosti. Ovo širenje podrazumeva i teritorijalno širenje u ekonomsko-političkom smislu, ali i u okvirima već postojećih tržišta, putem stvaranja novih proizvoda ili redefinisanjem postojećih i stvaranjem novih potreba. Ove tri kategorije za Liotara imaju težnju ka pomeranju granica i širenju ka potencijalno beskrajnom horizontu.

Virtuelni svetovi, elektronske društvene mreže (social networking site) i MMO svetovi (masivni multiplejer onlajn) u kontekstu Liotarove sintagme „affinity to infinity” predstavljaju nove teritorije, koje su potencijalno beskrajne i koje spajaju društvenost, ekonomiju, ljubav i intimu.

Resursi ovakvih elektronskih društvenih mreža su ljudi koji istovremeno kroz zabavu i osnovnu društvenu komunikaciju vrše svojevrsni rad, koji u krajnjoj liniji diže berzovnu vrednost kompanija, koje poseduju najznačajnije elektronske društvene mreže i multiplejer onlajn svetove: Blizzard u slučaju World of Warcraft, News Corp u slučaju MySpace, Google u slučaju YouTube ili Linden Lab u slučaju još uvek malog 3D virtuelnog sveta Second Life.

 

Funkcionisanje ovih svetova ne možemo odvojiti od koncepata biopolitike, termina Mišela Fukoa (Michael Foucault) kasnije razvijenog u pisanju Antonia Negrija (Antonio Negri) i Majkla Harta (Michael Hardt), koji u osnovi znače spajanje javnog, privatnog, društvenog i ekonomskog. U osnovi, ekonomija virtuelnih svetova zasnovana je na količini komunikacije, broju korisnika i takozvanom nematerijalnom radu, radu koji predstavlja bazu takozvanog kognitivnog kapitalizma koji je zasnovan na znanju, komunikaciji i informacijama.

Uporedo sa pojavom i razvojem virtuelnih svetova, pojavljuje se i kritika i analiza ovih fenomena, koja dolazi  iz društvenih nauka, političkog aktivizma, umetnosti kulturne sfere i same IT ekonomske sfere.

Na izložbi „Territories i resources” učestvuju umetnici/e i umetničke grupe koje direktno ili indirektno istražuju ove virtuelne svetove i elektronsku društvenost, analiziraju informatičku infrastrukturu, nude nove modele i mogućnosti upotrebe ili se bave radikalnom kritikom ovih fenomena.

Kao sastavni deo programa novih medija „Territories i resources” realizovaće se i konferencija / razgovori koji će se baviti dvema glavnim temama: „Virtuelni svetovi i društvene mreže kao nove teritorije” i „Budućnost distribucije sadržaja / dokumentacija, arhiviranje, taging, metadata”.

Prva tema „Virtuelni svetovi i društvene mreže kao nove teritorije” postavlja pitanja: da li su masivne multiplejer onlajn igre, 3D virtuelni svetovi, social networking site-s, Web 2.0, novi prostori za socijalizaciju i društvenu kritiku? Na koji način ova socijalizacija može funkcionisati kao ekonomska eksploatacija? Koji su modeli kulturne i umetničke produkcije u elektronskim društvenim mrežama i virtuelnim svetovima?

Druga tema konferencije je „Budućnost distribucije sadržaja / dokumentacija, arhiviranje, taging, metadata”, koja će analizirati situaciju u kojoj se sa širenjem broadband-a nalazimo u situaciji sa sve manje problema pristupa informacijama, a sa sve više problema selektovanja i sistema distribucija informacija. Koje politike arhiviranja i distribucije znanja danas postoje na globalnoj mreži? Kako efikasno rešiti problem relevantnosti i značenja informacija? 

 

 

Reference:


 

Lazzarato, Maurizio, Immaterial Labour, in Virno, Paolo and Michael Hardt (eds) „Radical Thought in Italy: A Potential Politics“,  Minneapolis: University of Minnesota, 1996, (133-47) 

Lyotard, Jean-Francois, „Presenting the Unpresentable: The Sublime“, Art Forum, New York, March 1982

Shaviro, Steven, „Money for Nothing: Virtual Worlds and Virtual Economies“, 2007 http://www.shaviro.com/Othertexts/MMOs.pdf

- – - – - –

Program novih medija festivala Cinema City „Territories and resources” ostvaruje se u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Institutom za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon iz Novog Sada i umetničkom asocijacijom Inbox iz Novog Sada.

- – - – - –

Impresum:

Programski direktori / Koncept izložbe i konferencije:

Vladan Joler

Kristian Lukić

 

Program koordinator:

Gordana Nikolić

 

Izvršni direktor:

Natali Beljanski

 

Produkcija:

The State of Exit , Novi Sad

 

Koprodukcija:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON, Novi Sad

Umetnička asocijacija – INBOX, Novi Sad