Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

STEALTH.unlimited

STEALTH.unlimited

 

 

 

 

(Ana Džokić i Marc Neelen) je arhitektonsko-umetnička praksa koja se bavi urbanim sistemima. STEALTH vidi grad kao sistem vođen dinamikom između planiranog i neplaniranog, regulisanog i neregulisanog. Kako bi stimulisao tu dinamiku i otvorio ovu temu ka široj diskusiji, STEALTH kreira prototipe alata (od eksperimentalnih digitalnih do fizičkih modela na lokaciji) koji omogućavaju zajedničko stvaranje urbanog prostora. STEALTH je započeo ili učestvovao u međunarodno publikovanim i izlaganim projektima (kao što su Wild City, Urban Catalyst, Challenging the Conservative Brain, Cut for Purpose, Europe Lost and Found) koji se bave kompleksnošću i nekonsistentnošću savremenog grada.