Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

MEĐUNARODNI THINK TANK SASTANAK INTERDISCIPLINARNOG ISTRAŽIVANJA UMETNOSTI SA AKCENTOM NA ART, SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY (SASTANAK MREŽE SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE)

Tip događaja: Sastanak
Lokacija: Novi Sad
Datum: 04.12.2014


Sastanak mreže Srednje i Jugoistočne Evrope, čiji je inicijator i producent NAPON, pokrenut je kako bi okupio stručnjake koji bi razmenili iskustva i znanja o trenutnoj kulturnoj i umetničkoj sceni regiona sa fokusom na hibridni spoj onoga što nazivamo Art, Science, Technology & Society.

 

 

 

Tokom dvodnevnog sastanka uspostavljena je razmena hibridnih know-how primera dobre prakse, kulturne politike i kulturnog menadžmenta zemalja Srednje Evrope ka zemljama Balkana. Sastanak je pružio uvid u umetničke aktivnosti organizacija regiona po pitanju sinergije umetnosti i tehnologija i trenutnih umetničkih tendencija kao i rada pozvanih organizacija.

 

Ovime je omogućeno umrežavanje između međunarodnih i domaćih stručnjaka kao i mladih umetnika iz regiona i time je formirano plodno tlo za saradnju i umrežavanje kulturnih radnika na trenutno aktivnom polju Art, Science, Technology & Society.

 

 

Dugoročni cilj nam je da se uspostavi platforma za buduću saradnju koja će omogućiti aktivni protok informacija. Ova platforma je trenutno u beta verziji i polako se formira.

 

 

 

Pozvani učesnici:

 

 

 

CIANT – Prag

 

KONTEJNER – biro savremene umetničke prakse – Zagreb

 

Dorkbot – Sofija

 

Mlady Pes-Bratislava

 

Akademija umetnosti Novi Sad – departman novi likovni mediji

 

Interkultivator – Beograd

 

Galerija Vinko Perčić – Subotica

 

 

 

Sastanak je održan zahvaljujući finansijskoj podršci Zavoda za kulturu Vojvodine, koji je učestvovao i kao partner.