Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Pres konferencija – Novosadska nezavisna kulturna scena

Pres konferencija – Zahtevi novosadske nezavisne kulturne scene

 

Nezavisna kulturna scena Novog Sada zatražila je hitan javni sastanak sa nadležnim gradskim čelnicima povodom alarmantnog stanja i uslova u kojima deluje, kao i niza aktuelnih događaja koji iznova ukazuju na strategiju gušenja nezavisne produkcije i organizovanja.

 

Predstavnici udruženja građana i strukovnih organizacija zatražili su otvoren razgovor o brojnim problemima sa kojima se suočavaju, uključujući problem zakupa radnih i javnih prostora, rezultate godišnjeg gradskog konkursa u oblasti kulture, koji su za 2016. godinu objavljeni tek početkom juna, kao i nepostojanje infrastrukturnog fonda, odnosno podrške koja se ne svodi isključivo produkciju. Takođe, do sada detektovani problemi su i nerazdvojenost linija finansiranja za javne ustanove čiji je osnivač grad, privatna preduzeća i neprofitna udruženja građana u oblasti kulture, zatim nerazlikovanje oblasti kulture, umetničke produkcije i turizma, te odsustvo podrške lokalnih vlasti za osnaživanje i učestvovanje udruženja građana u projektima podržanim od Evropske komisije kroz obezbeđivanje fonda za matćing.

 

Zahtev za prvi javni i urgentni sastanak poslat je članu Gradskog veća za kulturu, Kabinetu gradonačelnika i Gradskoj upravi za kulturu (GUK) u ime više od 20 udruženja građana i strukovnih organizacija, čiji su predstavnici održali 12. jula konferenciju za novinare u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

 

Odgovor na poziv se najpre očekuje od člana Gradskog veća za kulturu, a sastanak sa njim bio bi prvi u nizu koje nezavisna scena namerava da organizuje povodom brojnih složenih problema na kojima je potreban kontinuiran rad kako bi se obezbedila dugoročna rešenja.

 

Inicijalnim radnim sastankom, koji bi bio posvećen problemu zakupa javnih i radnih prostora udruženja građana u oblasti kulture, trebalo bi da započne serija javnih razgovora i o drugim ključnim problemima kako bi postupno došlo do rešenja pitanja razvoja i ugroženosti nezavisne kulture, i to u svetlu kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine koja podrazumeva postojanje savremene kulturne i umetničke produkcije. Takođe, rešavanje mapiranih problema u skladu je s predlogom Nacrta strategije kulturnog razvoja Novog Sada za period 2016-2026. godine, kao i sa poslovima i odgovornostima GUK-a da podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada.

Prostorni kapaciteti aktera nezavisne scene, na osnovu Terenskog istraživanja stanja u sektoru kulture Novog Sada, koje je sproveo tim Fakulteta za sport i turizam

 

Uz poziv na sastanak, priložena je i lista urgentinih i dugoročnih zahteva i predloga za rešavanja uočenih problema u vezi sa zakupom javnih i radnih prostora radi delovanja udruženja građana u oblasti kulture.

 

Među urgentnim zahtevima je vraćanje radnog i galerijskog prostora na korišćenje članovima strukovnih udruženja i građanima, najpre Foto-kino i video savezu Vojvodine (Nikole Pašića 34), kao i rešenje problema sa prostorom Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) u Bulevaru Mihajla Pupina 9 u vezi sa novim ugovorom sa JP “Poslovni prostor” sa povišenom rentom i neuslovnošću prostora, kako bi se omogućio nastavak neometanog rada tih strukovnih udruženja.

 

Kao vremenski okvir za rešenje tog zahteva predložen je septembar ove godine.

 

Zatraženo je i regulisanje uslova za korišćenje javnih i radnih prostora strukovnih udruženja i udruženja građana u oblasti kulture i kreiranje javno dostupnih procedura njihovog korišćenja kroz otvorene razgovore sa GUK-om i članom Gradskog veća za kulturu, a potom njihovom komunikacijom sa gradonačelnikom i JP “Poslovnim prostorom”.

 

U tom smislu zatraženo je oslobađanje od plaćanja za iznajmljivanje javnog i radnog prostora za strukovna udruženja u oblasti kulture koja imaju reprezentativan status u skladu sa Zakonom o kulturi, kao i za samoosnovana udruženja građana u oblasti kulture, i to onih prostora koji su u javnoj ponudi JP “Poslovni prostor”, te umanjenje boda uzimanja u zakup javnih i radnih prostorija neprofitnih udruženja građana (na 23 boda po m2 mesečno) za koje se udruženja građana opredele kao adekvatna i neophodna za oblast i vrstu aktivnosti koje realizuju.

 

Ti urgentni problemi bi, kako je predloženo, trebalo da budu rešeni do kraja 2016.

 

Predloženi su i kriterijumi prema kojima bi udruženja građana u kulturi trebalo da ostvare uslove za korišćenje prostora (da su upisana u Registar udruženja Republike Srbije sa sedištem u Novom Sadu, da deluju kao dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija, da realizuju programe od javnog interesa u oblasti kulture, savremenenog umetničkog stvaralaštva i civilnog društva, i da doprinosi njihovom razvoju, te da realizuju aktivnosti u skladu sa pomenutim kriterijumima najmanje dve godine, odnosno u toku poslednje dve godine).

 

Nezavisna scena je povodom prvog sastanka definisala i tri dugoročna zahteva sa predlozima za njihovo rešavanje, počev od uspostavljanja i osnivanja prostora za novoosnovana udruženja, što bi moglo da uključi i oslobađanje od troškova “hladnog pogona” (komunalije) za početni period rada udruženja kako bi im se pomoglo u započinjanju i stabilizovanju rada i osnaživanju za dugoročno delovanje. U tom prostoru trebalo bi da se definiše i mogućnost da udruženja građana koja se suočavaju sa problemima podrške i finansiranja njihovog rada u određenom periodu mogu da koriste resurse oslobođenje takve vrste troškova (radni naziv prostora: urgentni inkubator) Uspostavljanje i osnivanje takvog prostora podrazumeva inicijativu za osnivanje nove institucije civilno-javnog partnerstva (između udruženja građana u kulturi i Grada Novog Sada).

 

Drugi dugoročni zahtev odnosi se na uspostavljanje mehanizma budžetske participacije GUK u infrastrukturnim troškovima udruženja građana koja rade u privatnim prostorijama (sopstvenim stanovima i životnim prostorima), a predloženi vremenski okvir je do kraja 2018. godine. Treći zahtev tiče se uspostavljanja mehanizma budžetske participacije GUK u obnavljanju i renoviranju prostorija u kojima rade udruženja građana.

 

Zahteve su ispred nezavisne scene kulture Novog Sada zajednički uputili: SULUV, Foto-kino i video savez Vojvodine, Udruženje umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV), Omladinski centar CK13, Šok zadruga (ex Art klinika), Udruženje za video umetnost “Videomedeja”, Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS), Institut za fleksibilne kulture i tehnologije Napon, Centar za nove medije_kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku (GKP), Savez dramskih umetnika Vojvodine (SDUV), Galerija SND iz Kisača, Udruženje filmskih i televizijskih radnika Vojvodine, Udruženje kompozitora Vojvodine, Agencija za filmsku i video produkciju DRUID, Vizuelna artistička laboratorija, Asocijacija “Kulturanova”, Nezavisna umetnička asocijacija “Izba”, Udruženje “Kulturno-umetnički lavirint”, Udruženje “Pionirska” i Exit fondacija.

 

Okupljanje nezavisne scene započeto je u junu, na inicijativu Kuda.org i GKP-a, uz dogovor o nastavku redovnih sastanaka u CK13 koji su otvoreni i za druge zainteresovane organizacije nezavisne kulture koje žele da doprinesu artikulaciji trenutne situacije, posebno što predstoji i javna rasprava o Nacrtu strategije kulturnog razvoja Novog Sada 2016-2026, a u jeku je i priprema kandidature Novog Sada za EPK 2021.

 

Među učesnicima prvog sastanka našla se i Exit fondacija koja godinama, inače, ima prioritetan status finansiranja i odnosi pojedinačno najveći deo gradskog budžeta za kulturu, pa je to bio i jedan od razloga za ranija okupljanja i oštre proteste nezavisne scene.

 

Budući da je Exit fondacija uključena i u pripremu kandidature Novog Sada za EPK 2021. godine, njen predstavnik imao je priliku da se na prvom sastanku u CK13 upozna sa stanjem nezavisne kulturne scene koja bi, prema preporukama Brisela, trebalo da bude snažno prisutna u programu EPK.

 

„Naša ideja je da se inicijativa od samog početka pokrene javno i slobodno, tj. da se priključe svi koji zele da doprinesu artikulaciji trenutne situacije. Exit fondacija je telo koje je nominalno u ime grada preuzelo poslove oko EPK i na prvom sastanku su se i oni pojavili kao zainteresovani za situaciju (jer su u evaluaciji iz Brisela dobili upravo ukaz na činjenicu da nemaju ništa iz nezavisne scene(!)). Iz njihovog nastupa, kada su se predstavili, shvatili smo koliko ne znaju, a pošto su ostavili kontakt, mi smatramo da nikog ne treba da isključujemo, već da modelom javnih rasprava dorađujemo i gradimo neke sistemske okvire za razvoj neprofitne umetničke produkcije“, naveo je Zoran Pantelić iz Kuda.org.

 

„Baš zato što je sada Exit fondacija u poziciji monopoliste, mi ovu kriznu situaciju preko njih i otvaramo i problematizujemo nameru Grada da se kandiduje za EPK u trenutku kada su jedno reprezentativno udruženje izbacili na ulicu, drugima prete, a na konkursu svim organizacijama dodelili 0 dinara – paradoksalno su ukazali možda na njihove stvarne stavove, ali se sada nalaze u situaciji da to moraju da objasne“, naveo je Pantelić za SEEcult.org, dodajući da će se u procesu javnog pregovaranja sa Gradom videti na koju će stranu stati Exit fondacija.

 

Nezavisna kulturna scena će u svakom slučaju nastaviti da insistira na uspostavljanju modela javnih rasprava u cilju izgradnje sistemskog okvira za razvoj neprofitne umetničke produkcije, naglasio je Pantelić.