Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

TERRITORIES & RESOURCES / Izložba i konferencija

Izložba/ konferencija / Novi Sad / 14/06/2008

Naziv i tema ovogodišnjeg festivala selekcije novih medija je Territories & Resources (Teritorije i resursi). Territories & Resources istražuje fenomene društvenih mreža, multiplejer onlajn igara, virtuelnih svetova i tzv. Web 2.0, u konteksu novih digitalnih i mrežnih teritorija. Nove društvene tehnologije stvaraju nove teritorije u kojima se preslikava savremena društvenost, ekonomija, politika i kultura, koje su duboko inkorporirane u logiku infokapitalizma. U kontekstu novih teritorija pojavljuju se i specifični novi resursi – korisnici prema kojima se oblikuju nove tehnologije.

...više

PLAY CULTURES / Svet digitalnih igara-Sombor

Izložba / U Domu Omladine (Kulturni centar Laza Kostić) Venac Radomira Putnika br. 2 , Sombor / 17/05/2008

Izložba Play Cultures predstavlja savremenu umetnićku produkciju digitalnih igara i prikazuje jedan mogući pogled kako se žanr digitalnih igara može upotrebiti na kreativan i angažovan nacčn. Izložba se sastoji od samostalnih igara, modova, video radova, multiplejer igara i interaktivnih pria. Izlozba sadrzi radove u rasponu od političke propagande do hakerske tehnike, od visokog estetizma do socijalnih tema. Neki radovi kritikuju internu logiku algoritma, neki dekonstruišu postojeće igre i ometaju sam…

...više

Telekommunisten

Predavanja - prezentacije – diskusije / Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 37 / 20/04/2008

Telekommunisten, the Art & Economics Group, and Venture Communism. Dmytri Kleiner je Kanadjanin rodjen u Sovjetskom Savezu, programer je i radnik u kulturi, koosnivac Telekommunisten kolektiva, koji omogućava telefoniju i internet servis svim zainteresovanim korisnicima u skladu sa svojom politikom da je proizvod rada, a ne sam rad ono što treba ponuditi tržištu. Kao nezavisni teoretičar Dmytri istražuje preklapanje umetnosti, tehnologije i politićke ekonomije.

...više

TV GALERIJA i PRIMIJENJENA JAVNOST

Izložba / diskusija / prezentacije / Novi Sad / 01/04/2008

Otvaranje izložbe TV GALERIJA i PRIMIJENJENA JAVNOST, 1. APRIL 2008. GODINE, Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Razlozi za izložbu o jednoj TV emisiji iz druge polovine 1980-ih godina višestruki su i tiču se koliko samih medija (medija televizije i medija galerijske izložbe), toliko i sadržaja (savremena umetnost u svom proširenom smislu kakav nastaje 1970-ih godina), te njihovih međuodnosa u kontekstu kulture, kulturne politike i kulturnih praksi onoga što se danas naziva vremenom “dekadentnog jugoslovenskog socijalizma” 80-ih godina 20. veka.

...više