Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

OPEN DESIGN 04

Radionica, prezentacije, predavanja, izložba / CK13, Novi Sad, Srbija / 05/10/2009

Od 5. do 9. oktobra projekat ‘’Open Design Studio 04’’ se bavio rešavanjem aktuelnog problema kulture oglašavanja i oglašavanjem kulture u javnom prostoru grada Novog Sada.Prostori za oglašavanje su prepušteni isključivo tržišnom modelu, čime se onemogućava oglašavanje kulturnih institucija, organizacija i pojedinaca koji gube bitku sa komercijalnim i estradnim sadržajem. Sistem oglašavanja o kulturi predstavlja važan javni servis, čija regulacija, funkcionalnost i efikasnost mogu i moraju biti jasno regulisane.

...više

BLOK 2009

Razgovori, predavanja / Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 37 / 09/07/2009

Štefan Hajdenrajh i Mateo Paskuineli će analizirati odnos umetnosti, novca i tržišta u kontekstu najnovijeg razvoja globalne finansijske krize uz reference sa poslednjeg venecijskog bijenala. U razgovoru Štefan Hajdenrajh će predstaviti ključne teze iz svoje najnovije knjige „Mehr Geld“ (više novca), dok će Matteo Pasquinelli obrazložiti aktuelna pitanja u kontekstu odnosa umetnosti i krize referišući na svoj teoretski rad i istraživanje kroz knjigu „Animal Spirits“ i esej „The Art of Ruins“ (Umetnost ruševina).

...više

WEALTH OF NATIONS / Bogatstvo naroda

Izložba/ konferencija / Novi Sad / 06/06/2009

„Wealth of Nations“ je deo festivala „Cinema City” koji se sastoji od izložbe i konferencije. Termin Wealth of Nations (Bogatstvo naroda) je naziv kapitalnog dela škotskog ekonomiste Adama Smita u kome on postavlja i brani osnove liberalne ekonomske politike. Liberalna ekonomija doživljava kulminaciju devedesetih godina XX veka posle neuspeha koncepta realnog socijalizma i uspostavljanja globalnog slobodnog tržišta. Poslednjih meseci ovakva ekonomija ulazi u period ozbiljne krize, koja na kraći ili duži rok može uticati na stabilnost društvenih poredaka širom planete. Ovogodišnja tema „Bogatstvo naroda“ istražuje uticaje ekonomije i finansijskog sektora na društvo i konsekventno na polje kulturne produkcije.

...više

OPEN DESIGN 03

Radionica, prezentacije, predavanja, izložba / Omladinski centar-CK13 i centar grada Novi Sad, Srbija / 04/05/2009

Nepostojanje adekvatnih prostora za plakatiranje, logika instant kapitalizma i opšta zagađenost urbane sredine propagandnim materijalima poput lepljenja istih na drveće, zgrade, stubove i ostale za to neadekvatne lokacije je situacija u kojoj se nalazi grad Novi Sad. Ovo je nesumnjivo jedan vid spemiranja grada, koji doživljava svoju ekspanziju nesavesnom uzurpacijom pomenutih prostora od strane plakatera i onih koji ih za taj posao plaćaju. Pri tome ovaj projekat ne insistira na sterilizaciji urbane sredine već hoće da ukaže na problem informacionog i vizuelnog zagađenja.

...više