Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Konkurs za radionicu “Vidljivi podaci: javno finansiranje”

Konkurs za radionicu / Omladinski centar CK13 u Novom Sadu. / 19/09/2011

Konkurs za radionicu “Vidljivi podaci: javno finansiranje” Pozivamo vas da se prijavite na radionicu vizuelizacije informacija “Vidljivi podaci: javno finansiranje” koja će se održati od 19. do 21.09.2011. u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu. Radionica “Vidljivi podaci: javno finansiranje” se bavi vizuelizacijom informacija vezanih za raspodelu javnog budžeta u oblasti kulture na različitim nivoima. U okviru radionice, mentori iz Bratislave (Open Design Studio), će raditi sa studentima na kreiranju rešenja za prikazivanje informacija o trošenju javnog budžeta koja će uključivati kritički aspekt politika vizualizacije i vizualizacija politike.

...više

VISIBLE DATA / vidljivi podaci-javno finansiranje-radionica

radionica / Akademija umetnosti, Novi Sad / 11/30/2010

Projekat Visible Data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

...više

VISIBLE DATA / vidljivi podaci-javno finansiranje-izložba

izložba / Novi Sad, Srbija / 11/29/2010

Projekat Visible Data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

...više

VISIBLE DATA / vidljivi podaci-javno finansiranje-prezentacija

prezentacija / Omladinski centar CK13, Novi Sad / 12/03/2010

Projekat Visible Data_financing culture (Vidljivi podaci_finansiranje kulture) traži moguće modele struktuiranja podataka u oblasti finasiranja kulture, gde je uobičajeno niži nivo interesovanja za dizajn i vizualizaciju informacija. Podaci o ekonomiji, demografiji i finansijama su mnogo češće predstavljeni vizuelno, dok kultura, gde su odnosi moći sofisticiraniji i stoga ne toliko atraktivni ili dramatični, još uvek nije u glavnom fokusu istraživanja. U skoroj prošlosti, vizualizacija informacija je bila veoma koristan alat za razumevanje kompleksne prirode ljudskog društva. Budući da ova kompleksnost raste eksponencijalno, zahtevi za drugačijim vrstama posrednika i agenata su ključni.

...više