Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

„Predavanje Michel Bauwens: Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“.

Predavanje / Fakultet tehničkih nauka, Svečana sala, Novi Sad / 03/10/2012

U organizaciji Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“, u sredu, 3. oktobra u 18h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu odžaće se predavanje Michel Bauwensa, teoretičara, pisca i istraživača na području tehnologije, kulture i inovacija. Cilj predavanja jeste predstavljanje alternativnih načina finansiranja i razmene dobara zasnovanim na peer-to-peer konceptu, čiji je Bauwens jedan od začetnika. Kao jedan od osnivača i vodećih aktivista P2P fondacije i Commons Strategies grupe, Bauwens će predstaviti i razvojne koncepte za koje se ove organizacije zalažu.

...više

AUTONOMIJA!

Izložba / Galerija savremene umetnosti KC Pančevo Vojvode Živojina Mišića 1, Pančevo / 20/12/2011

Autonomija! je projekat koji istražuje lokalne i globalne aspekte mašinske autonomije i inteligencije. Izložba, kao deo projekta, predstavlja primere poluatonomnih i autonomnih robotskih, hardverskih i softverskih modela koji se u trenutku realizacije projekta na tržištu pojavljuju u obliku funkcionalnih prototipova ili u masovnoj proizvodnji i širokoj primeni. Robotika i mašinska inteligencija su više od jednog veka deo ljudskog imaginarijuma, i sam pristup tematici je neizbežno obeležen naučno-fantastičnim vizijama o utopijskim i distopijskim scenarijima bliske budućnosti mašinizovanog društva. Poseban deo…

...više

JAVNA SKRIVENOST-SLUČAJ KOMISIJA

Diskusija, javni razgovor / Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13 Novi Sad / 07/12/2011

Nepisano pravilo kod većine komisija za dodelu sredstava iz budžeta za kulturu i neprofitni sektor je da se ne objavljuju imena članova komisije koji su određivali dodelu sredstava. Po zakonu sastav komisija mora biti javan, ali se ne precizira jasno koji su mehanizmi kako se javnost upoznaje sa sastavom komisija. Često se dešava da na samoj odluci o dodeljenim sredstvima i listama primalaca nema imena članova komisije. Državna tela takođe često isključivo biraju za članove komisija zaposlene pri ministarstvima i sekretarijatima ili one koji rade u ustanovama čiji je osnivač država. Takođe izbegava…

...više

VISIBLE DATA / Finansijalizacija i kulturne politike 2011

Izložba / Galerija Macut, SPENS Sutjeska 2, Novi Sad / 07/12/2011

Izložba Finansijalizacija i kulturne politike je deo dugoročnog projekta Vidljivi podaci / Visible data koji istražuje moguće modele strukturiranja podataka u oblasti finansiranja kulture i neprofitnog sektora. Budući da se danas kulturna produkcija i nezavisna scena lako kontrolišu preko sofisticiranog sistema finansijskih politika i hijerarhiji više i manje privilegovanih u raspodeli budžetskog kolača, neophodno je imati jasniju sliku budžetskih raspodela. Izložba predstavlja radove dizajnera/ki i umetnika/ca koji daju svoja viđenja budžetskih politika i uticaja na kulturne politike.

...više