Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Savremena čitanja tehnologije – Meta podaci – predavanje SHARE Fondacije

predavanje / Akademija umetnosti, Novi Sad /

Predavanje SHARE Fondacije o meta podacima, danas se održava na Akademiji umetnosti u prostorijama novih likovnih medija.
Vladan Joler govoriće o slučaju Hacking tima, jednog od najvećih proizvođača sajber oružja. Tokom ovog predavanja zainteresovani će imati prilike da se upoznaju sa širim konceptom meta podataka i samim radom Share fondacije.

...više

Savremena čitanja tehnologije – Otvorena škola

radionice, laboratorije znanja, predavanja / Akademija umetnosti, Novi Sad /

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, je u periodu od Maja do Decembra meseca 2015. u saradnji sa Akademijom Umetnosti formirao Otvorenu školu za mlade i time započeo sa aktivnostima u okviru projekta “Društvo, umetnost i tehnologije – Otvorena škola za podizanje kulturne i umetničko – naučne svesti mladih”. Program Otvorene škole za mlade je otpočeo u Septembru mesecu pod nazivom Savremena čitanja tehnologije. Dizajniran kao čitajuća grupa za kritičku diskusiju i razmenu ideja, program je priredio serije predavanja, razgovora o privatnosti na internetu, umetnosti, novim tehnologijama i sl.

...više

PREZENTOVANJE RADA ORGANIZACIJE NAPON U LINCU

prezentacija / Kirchengasse 4, 4040 Urfahr, Linz, Austria / 03/27/2015

Napon je pozvan da u martu ove godine u Lincu predstavi kulturnu scenu Novog Sada, kao i svoj dosadašnji rad, aktivnim austrijskim kulturnim radnicima i umetnicima.

...više

MEĐUNARODNI THINK TANK SASTANAK INTERDISCIPLINARNOG ISTRAŽIVANJA UMETNOSTI SA AKCENTOM NA ART, SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY (SASTANAK MREŽE SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE)

Sastanak / Novi Sad / 04.12.2014

U saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine a u produkciji Napona u decembru prošle godine održan je međunarodni Think Thank sastanak interdisciplinarnog istraživanja. Tokom sastanka izvršena je razmena hibridnih know-how primera dobre prakse, kulturne politike i kulturnog menadžmenta zemalja Srednje Evrope ka zemljama Balkana.

...više