Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Poziv za učešće u konferenciji i publikaciji PITANJE SEĆANJA

Konferencija / Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad / 28/05/2016

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon otvara poziv za učešće konferenciji “Pitanje sećanja” i istoimenoj publikaciji. Jednodnevna konferencija “Pitanje sećanja” održaće se u subotu 28.05.2016. u Muzeju Savremene umetnosti u Novom Sadu.

Poziv za učešće na konferenciji otvoren je do 20.05.2016. dok je konkurs za prijavu tekstova za publikaciju otvoren do 31.05.2016.

Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, a ulaz i učešće u konferenciji i publikaciji su besplatni.

Sve prijave vrše se onlajn. Za prijavu je potrebno popuniti formular koji možete naći na sajtu konferencije.

...više

Konferencija – Pitanje sećanja

konferencija / Muzej savremene umetnosti Vojvodine /

Povodom projekta Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa – Savremena umetnost na prelazu 20.i 21.veka, Napon je započeo sa pripremama za platformu i konferenciju Question of memorie – Pitanje sećanja.

Konferencija “Pitanje sećanja” se bavi savremenom pozicijom digitalne i postdigitalne medijske umetnosti i kulture. Poslednjih nekoliko godina, pitanja arhiva, sećanja, slobodnog pristupa znanju, znanja kao zajedničkog dobra i odbrana prava na znanje postaju centralne teme u održavanju emancipatorskog projekta. Uskoro sledi i javni poziv za učešće sa tekstovima koji se bave ovom tematikom, a koji će biti predstavljeni u okviru programa konferencije – panel diskusija.

...više

Publikacija Savremena čitanja tehnologije

Publikacija / Novi Sad /

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon je tokom 2015. godine u saradnji sa Interkultivatorom (Beograd) i Akademijom umetnosti (Novi Sad), pokrenuo projekat „Otvorena škola“. Jedan od rezultata projekta je izdanje Savremena čitanja tehnologije koje objedinjuje istraživanja, analize i radove proisteklih iz istoimenog eksperimentalnog edukativnog formata, održanog tokom jeseni/zime 2015 u prostorijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Teme pokrenute i istražene tokom škole predstavljaju vrh ledenog brega oblasti koja svakodnevno raste u obimu i značaju. Ovo izdanje obuhvata promišljanja i čitanja učesnika o međuodnosima čoveka i tehnoekologije, sakupljenih tokom intenzivnog perioda iščitavanja i analize različitih tekstova. Oni pokreću i otvaraju diskusije unutar i između disciplina, o značaju i mogućim čitanjima tehnologije danas.

...više

Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa – Digitalna umetnost na prelazu 20. i 21. veka

arhiva, konferencija / Srbija i region /

Pitanje digitalizacije kulturnog nasleđa predstavlja pre svega arhiviranje, kategorizaciju i očuvanje kulturnih praksi i artefakata u standardizovanim formatima. Oblast digitalnih kulturnih praksi, područje koje predstavlja identitet i kontinuitet današnjeg tehnološkog društva i u masovnom obliku datira od početka devedesetih i rasprostranjene upotrebe interneta, najčešće biva previđeno kao kulturno nasleđe koje nije neophodno arhivirati, zbog toga što se nalazi u digitalnom formatu. Kako se tehnologija konstatno ubrzano razvija, formati se menjaju, razvijaju i gube, a zajedno sa njima i kulturne prakse. Nematerijalno kulturno nasleđe ili živa kulturna baština, odlično opisuje digitalnu kulturnu praksu koja se ponaša kao živi proces. Efemerna, krha, promenljiva i suočena sa ubrzanim tehnološkim razvojem, ona iziskuje brzo reagovanje usmereno ka njenom očuvanju i arhiviranju.

...više