Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

PLAY CULTURES – Bratislava

Izložba / Dom Umetnosti, Nam. SNP 12, Bratislava, Slovačka / 14/04/2008

Izložba Play Cultures predstavlja savremenu umetničku produkciju digitalnih igara i prikazuje jedan mogući pogled kako se žanr digitalnih igara može upotrebiti na kreativan i angažovan način. Izložba se sastoji od samostalnih igara, modova, video radova, multiplejer igara i interaktivnih pria. Izložba sadrži radove u rasponu od političke propagande do hakerske tehnike, od visokog estetizma do socijalnih tema. Neki radovi kritikuju internu logiku algoritma, neki dekonstrušu postojeće igre i ometaju sam koncept igrivosti.

...više

PLAY CULTURES / SVET DIGITALNIH IGARA

Izložba, konferencija, / Salon Muzeja savremene umetnosti Beograda, Pariska 14 / 07/03/2008

Izložba Play Cultures predstavlja savremenu umetničku produkciju digitalnih igara i prikazuje jedan mogući pogled kako se žanr digitalnih igara može upotrebiti na kreativan i angažovan način. Izložba se sastoji od samostalnih igara, modova, video radova, multiplejer igara i interaktivnih priča. Izložba sadrži radove u rasponu od političke propagande do hakerske tehnike, od visokog estetizma do socijalnih tema. Neki radovi kritikuju internu logiku algoritma, neki dekonstruišu postojeće igre i ometaju sam koncept igrivosti.

...više

BLOK 2008

predavanja - prezentacije – diskusije / Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 37 / 2008

Projekat se sastoji od programa čija je struktura prilagođena problemskim blokovima koji predstavljaju, istražuju i sa različitih teorijskih aspekata tumače savremenu produkciju u polju novih (digitalnih) tehnologija, videa i filma, eksperimentalnih umetničkih i društvenih praksi, društvenog i umetničkog aktivizma i njihovih tumačenja u teorijama umetnosti i medija, studija kulture i drugih humanističkih disciplina. Osnovna ideja projekta je da značajni umetnici, predavači, teoretičari i istraživači, organizacije i institucije iz oblasti savremene umetničke i kulturne produkcije iz zemlje, regiona Jugoistočne Evrope i sveta predstave svoje aktivnosti i prenesu saznanja iz oblasti u kojima deluju.

...više

ODSTUPANJE / Savremena umetnička scena Prištine

Izložba / diskusija / prezentacije / Priština, Novi Sad, Beograd / 22/01/2008

Izložba „Odstupanje“ organizovana u Novom Sadu (i planirano da bude otvorena i u Beogradu) predstavila je jedan deo produkcije mladih umetnica i umetnika iz Prištine, koji izlažu lokalno i internacionalno, a formiraju se nakon rata 1999. godine, u vremenu kada Kosovo živi odvojeno od Srbije – generaciju umetnika koja je u Srbiji gotovo nepoznata. Predstavljena produkcija je nastala u specifičnom društvenom, kulturnom, ekonomskom i političkom kontekstu savremenog Kosova, koji je rezultirao otklonom od tradicionalnog pristupa umetnosti i nastankom novih umetničkih praksi od kraja devedesetih do danas.

...više