Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

OPEN DESIGN 04

Tip događaja: Radionica, prezentacije, predavanja, izložba
Lokacija: CK13, Novi Sad, Srbija
Datum: 05/10/2009


OPEN DESIGN STUDIO 04

tema : PROSTOR ZA KULTURU
tip akcije : radionica, prezentacije, predavanja
datum : 05-09.10. 2009.
mesto : CK13, Novi Sad
grad : Novi Sad, Srbija


PARTNERI:

Fun And Magic Accidents, KOD-kritička platforma,Departman za arhitekturuu i urbanizam – FTN, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Akademija vizuelne umetnosti i dizajna u Bratislavi, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON

POKROVITELJI:

Ministarstvo kulture Slovačke Republike, Grad Novi Sad, Holandska ambasada u Beogradu

GOSTI PROJEKTA:

RICHARD VAN DER LAKEN (NL)
De Designpolitie / www.designpolitie.nl
BRANO SKOPEK,MARTIN UHRIK(SVK)
KOD–kritička platforma
MARCEL BENCIK (SVK)
Katedra za vizuelnu komunikaciju,
Akademija umetnosti i dizajna u Bratislavi


TEMA PROJEKTA

 

PROSTOR ZA KULTURU

 

Od 5. do 9. oktobra projekat ‘’Open Design Studio 04’’ se bavio rešavanjem aktuelnog problema kulture oglašavanja i oglašavanjem kulture u javnom prostoru grada Novog Sada.Prostori za oglašavanje su prepušteni isključivo tržišnom modelu, čime se onemogućava oglašavanje kulturnih institucija, organizacija i pojedinaca koji gube bitku sa komercijalnim i estradnim sadržajem. Sistem oglašavanja o kulturi predstavlja važan javni servis, čija regulacija, funkcionalnost i efikasnost mogu i moraju biti jasno regulisane.


Download

 


RADIONICA

tema : PROSTOR ZA KULTURU
učesnici : studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu, studenti arhitekture na FTN iz Univerziteta u Novom Sadu
datum : 05.–09.10. 2009.


Tokom radionice je izrađeno 5 rešenja novog modela oglašavanja o kulturi u javnom prostoru Novog Sada. Radionicu posetili gosti iz Slovačke i Holandije, ceo događaj je pratila serija javnih predavnanja.


Download


PREDAVANJA

 

javna predavanja na temu projekta – PROSTOR ZA KULTURU
datum : 06.10.09. / 19.00-21.00

Aleksandar Brkić
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Tema: Prenošenje poruka grada: Dizajn koji dodaje vrednost

Richard van der Laken (NL)
De Designpolitie
www.designpolitie.nl
Tema: ABC-da studija De Designpolitie

Branislav Škopek, Martin Uhrik (SVK)
Kritička platforma-KOD / Tema: Platforma – javni objekat


PREDAVANJA

javna predavanja na temu projekta – PROSTOR ZA KULTURU
datum : 07.10.09. / 19.00-21.00

Tatjana Dadić Dinulović
Akademija lepih umetnosti, Beograd
Tema: Sofra

Marcel Benčik (SVK)
VSVU Bratislava
Tema: Aktualnost-Konstrukcija

Darko Polić, Goran Petrović
www.urbandesign.rs
Tema: Oblikovanje gradskih prostora

Branka Čurčić
www.kuda.org
Tema:ID: Ideologija dizajna


PREZENTACIJE

javna prezentacija rezultata radionice – PROSTOR ZA KULTURU
datum : 09.10.09. / 20.00-21.30

TIM 01-Višnja Vujović,Gordana Radonić, Miloš Mitrović,
Milana Dojčinović,Marko Brkić
TIM 02-Marija Dorić,Marija Marić,
Ivana Jancić
TIM 03-Tamara Čordaš, Tamara Maksimović
TIM 04-Aleksandar Bede, Slobodan Jović,Tomislava Sekulić, Ivan Kalc
Natalija Ninkov, Miroslav Dajč,
Bojana Knežević
TIM 05-Branislav Škopek,Martin Uhrik-KOD
TIM 06-Martin Mistrik,Katarina Lukić Balažikova-ODS


REŠENJE / KULTURA PRI RUCI

TIM 01-Višnja Vujović,Gordana Radonić, Miloš Mitrović, Milana Dojčinović,Marko Brkić

POZIVAMO VAS
DA NA SVOME DLANU
NAPRAVITE MESTA
ZA KULTURU!!!


Download


REŠENJE / VREME ZA KULTURU

TIM 02-Marija Dorić,Marija Marić,
Ivana Jancić

Glavni prioritet nije sadržaj,
niti mesto dešavanja,
već vreme kada događaj počinje.
Princip funkcionisanja definisan
je kroz nekoliko faza.

VREME JE ZA KULTURU !!!


Download


REŠENJE / TAJMER

TIM 03-Tamara Čordaš, Tamara Maksimović

Svako u sebi sadrži dozu straha od životnog tajmera I samim time podstiče sebe da uradi,vidi I proživi što više toga I što kvalitetnije moguće.

DAKLE OSTALO JE SAMO
DA UKLJUČITE SVOJ
KULTURNI TAJMER!


Download


REŠENJE / BLUETOOTH CRV

TIM 04-Aleksandar Bede, Slobodan Jović,Tomislava Sekulić, Ivan Kalc, Natalija Ninkov, Miroslav Dajč,Bojana Knežević

Figura crva bi bila znak za prolaznike
da na tom mestu mogu dobiti
informacije o dešavanjima u gradu
tako što bi uključili ponuđene
opcije na svojim telefonima …

Download


REŠENJE / OKREČIMO KULTURU

TIM 05-Martin Mistrik, Katarina Lukić Balažikova

Grad je prepun plakata, jedina šansa kako da se zaobiđe lepljenju je video projekcija. Ovo rešenje je ekološko i digitalni plakat je samo teško moći prelepiti.


Download


REŠENJE / PUNO POGLEDA NA KULTURU

TIM 06-Martin Uhrik, Brano Škopek

Kraj grafičkog dizajna ili jeftino i originalno rešenje oglašavanja kulture koja svakako pati od minimalnih finansijskih budžeta?Rešenje koristi bezplatan softver od IBM na internetu koji analizira i vizualizuje tekstove.
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/page/Visualization_Options.html


Download