Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON

Novi Sad

 


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON je ne profitna organizacija usmerena ka istraživanjima savremenih umetničkih praksi baziranim na digitalnim tehnologijama, koje kritički analizira i tumači kroz različite pojave i koncepte specifičnih oblasti. Fokus aktivnosti NAPON-a su polja društvenih i kulturnih praksi, informacionih i komunikacionih tehnologija i nedavne zvanične i ne zvanične medijske i kulturne istorije.

 

Cilj Instituta je da doprinese razvoju novih oblasti u savremenoj umetnosti i kulturi i da uspostavi nove modele saradnje zasnovane na mreži i interdisciplinarnom pristupu. Aktivnosti NAPON organizacije uključuju i organizaciju i pokretanje različitih događaja: izložbi i konferencija, edukativne radionice, prezentacije i diskusije, javne tribine i govori o temama koje se istražuju.

 

Najznačajniji projekti do sada, projekat Play Cultures, Territories and Recources, i Wealth of Nations, pokazuju obim predmeta kojima se Institut bavi. Projekat Play Cultures ( 2007-09 ) zasniva se na analizi fenomena kompijuterskih igri i socijalne implikacije game culture, kulture igri. Jedno od bitnih pitanja u današnjem društvu je takođe polje novih ekonomija i virtuelnih teritorija i resursa Web 2.0, predstavljena u projektu Territories and Recources ( 2008 ). Kroz projekat Wealth of Nations ( 2009 ), NAPON je ispitivao savremeni globalni fenomen svetske ekonomske krize i alternativnih ekonimija. Pored što se bavi globalnim problemima, Institut je takođe usmeren ka kulturnim problemima koji se pojavljuju u regionalnoj istoriji. Kritička analiza kulturne hegemonije i nacionalnih i rodnih identiteta u savremenoj vizuelnoj umetnosti data je kroz studije slučaja o savremenoj umetničkoj sceni u Prištini u okviru projekta Exception ( 2008 ).

Flattr this