Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Konferencija – Pitanje sećanja

Tip događaja: konferencija
Lokacija: Muzej savremene umetnosti VojvodinePovodom projekta Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa – Digitalna umetnost na prelazu 20. i 21.veka, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije- Napon je nakon istraživačkog perioda započeo sa pripremama za konferenciju Question of memorie – Pitanje sećanja.

 

Konferencija “Pitanje sećanja” se bavi savremenom pozicijom digitalne i postdigitalne medijske umetnosti i kulture. Poslednjih nekoliko godina, pitanja arhiva, sećanja, slobodnog pristupa znanju, znanja kao zajedničkog dobra i odbrana prava na znanje postaju centralne teme u održavanju emancipatorskog projekta.

U svom pismu grupe Custodians Online međunarodnoj javnosti, a u vezi sa podrškom portalima Library Genesis i Sci-hub pozvali su korisnike da “dele svoja pisanja, digitalizuju knjige, uploaduju dokumente. Da brinu o bazama podataka, da brinu o backupima.” Aaron Schwartz je pisao koliko je dragoceno da svi treba da postavljamo svoje dokumente, fajlove i materijale online. Što je više ostrva sa slobodnim znanjem, tako i pokušaji komodifikacije znanja i sprečavanja slobodnog pristupa postaju neefikasniji. A zakonski pritisak na one koji su najaktivniji i najvidljiviji postaje neefikasan, čak i u slučajevima onih koji se kažnjavaju kao primer drugima.

 

Primer polaganog zaborava je i novomedijska praksa, digitalna i postdigitalna umetnost koja sama ima identitetsku krizu, tj. ne postoji konsenzus da li medijska ili digitalna umetnost uopšte spada u korpus savremene umetnosti, ili je ona posebno polje u širem kontekstu savremene umetnosti. U našoj sredini je pokrenuto nekoliko projekata koji mapiraju i čuvaju nematerijalne umetnosti i prakse. Kome se obraćaju? Kako komuniciraju? Cilj konferencije je istražiti ove arhive i platforme, motivaciju za njihovo pokretanje i održavanje, kao i uslove u kojima funkcionišu.

 

Uskoro sledi i javni poziv za učešće sa tekstovima koji se bave ovom tematikom, a koji će biti predstavljeni u okviru programa konferencije – panel diskusija.

 

Projekat je podržan od strane Ministarstva za Trgovinu, turizam i telekomunikacije.