Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

JAVNA SKRIVENOST-SLUČAJ KOMISIJA

Tip događaja: Diskusija, javni razgovor
Lokacija: Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
Datum: 07/12/2011


Pozivamo Vas na javni razgovor:

 

 

Javna skrivenost – Slučaj komisija

 

 

Sreda, 07.12.2011.

u 16 časova

 

Omladinski centar CK13,

Vojvode Bojovića 13

Novi Sad

 

Nepisano pravilo kod većine komisija za dodelu sredstava iz budžeta za kulturu i neprofitni sektor je da se ne objavljuju imena članova komisije koji su određivali dodelu sredstava. Po zakonu sastav komisija mora biti javan, ali se ne precizira jasno koji su mehanizmi kako se javnost upoznaje sa sastavom komisija. Često se dešava da na samoj odluci o dodeljenim sredstvima i listama primalaca nema imena članova komisije. Državna tela takođe često isključivo biraju za članove komisija zaposlene pri ministarstvima i sekretarijatima ili one koji rade u ustanovama čiji je osnivač država. Takođe izbegava se i uključivanje nezavisnih eksperata.

 

Iako se u javnosti za poslednjih nekoliko godina ukazivalo na praksu netransparentnosti u komisijama za dodelu sredstava organizacijama i pojedincima, ili za postavljanje skulptura u javnom prostoru, praksa nedemokratičnosti se i dalje nastavlja. Kako prekinuti ovu praksu? Kako povezati državni sektor i neprofitnu i nezavisnu scenu u cilju demokratičnijeg, transparentnijeg i kvalitetnijeg rada komisija?

 

 

Govore:

 

Aleksandar Bede, arhitekta

Danijela Cvjetan, urednica programa u Galeriji na SPENS-u

Ivana Inđin, aktivistkinja u NVO, istraživačica društvenog položaja umetnika/ca i članica Saveta za kulturu grada Novog Sada

Zoran Pantelić, Centar za nove medije_kuda.org

 

Moderator:

Kristian Lukić, Institut za fleksibilne kulture i Tehnologije – Napon

 

Program je realizovan uz podršku UNDP-a, Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija za Srbiju