Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

AUTONOMIJE – Izložba

Tip događaja: Izložba, razgovor, prezentacija
Lokacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Datum: 7/11/2013

Web sajt: www.msuv.org

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Dunavska 37

 

Izložba

Autonomije

07 – 28.11.2013.

 

Umetnice/ci:

 

Darija Medić SRB

Emilio Vavarella IT

Geraldine Juarez SE

Heath Bunting UK

Jan Lemitz DE

Joana Mol ES

Les Mislerebles SRB

Matthias Tarasiewicz AT

Shinseungback Kimyonghun KR

Stevan Kojić SRB

Wonbin Yang USA

Zvonko Gorečan SRB

 

Koncept:

 

Kristian Lukić i Sunčica Pasuljević Kandić

 

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon vas poziva na otvaranje izložbe “Autonomije” 07.11.2013. u 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.

 

Izložba Autonomije kroz umetničko istraživanje ispituje složene odnose tehnološkog razvoja i ekosistema. Pojam autonomije u ovom značenju primarno predstavljaju autonomiju u sferi automatizacije i nivoa samostalnosti algoritama i hardverske osnove. Pojam mašinskih autonomija neizbežno prate i propitavanja položaja čoveka u mašinizovanom ekosistemu i čovekovih autonomija i kibernetičkih povratnih sprega.

 

Tehnološki razvoj zasnovan na mašinskoj autonomiji proizveo je entuzijazam ali i strahove, što je emotivno i teorijsko bojno polje koje će opstati sve do 21. veka. Paralelno sa tehničkim izazovima, postoji problematizacija nezavisnosti autonomnog sistema, njegovog etičkog položaja spram čoveka, kapaciteta da uči i da se usavršava. Sa stanovišta međuodnosa društva i tehnologije, koncept autonomije se najlakše može definisati kao nezavisnost od upravljanja ili u krajnjoj liniji, kao nezavisnost od kontrole. Prepuštanje pojedinih društvenih, kognitivnih i bioloških procesa mašinskoj inteligenciji i odlučivanju otvorilo je kod mnogih strahove da bi takav scenario otrgao od čoveka one ključne procese odlučivanja koji su ga definisali kao društveno biće.

 

Potreba da se mašine učine što nezavisnijim od okruženja sa mogućnošću samostalnog delovanja u odnosu na čoveka, proizvela je rast efikasnosti, emancipaciju čoveka od otuđujućeg serijskog (manufakturnog ili kasnije fordističkog) modaliteta rada, talas tehnološke nezaposlenosti, ali i potpuno nova područja ekoloških rizika.

 

Pitanje mašinskih autonomija je ispunjeno savremenim mitologijama i realnostima. Sa jedne strane postoji određena mistifikacija algoritamskog aktera i operacija koje obavlja u složenim svakodnevnim operacijama, a sa druge strane u društvu postoji izbegavanje suočavanja sa realnostima algoritamskog ekosistema i njegovim realnim uticajem u svetu. U svetu berzanskih finansijskih algoritama taj značaj je možda i najvidljiviji, iako sam proces finansijskih operacija ovih algoritama je daleko od transparentnog.

 

Većina radova na izložbi je izbor radova koji su pristigli na konkurs. Radovi na izložbi predstavljaju umetnička istraživanja fenomena HFT (visoko frekventne trgovine), mašinskih grešaka na primerima Google street view-a ili fejsbukovog face recognition softvera. Neki radovi se bave autonomnim sistemima monitoringa granica, a neki radovi izbegavanjima elektromagnetnih polja. Značajan deo izložbe je fokusiran na odnos ekološkog i tehnološkog, od analize velikih tehnoloških sistema i njihovim prožimanjem sa lokalnim ekosistemima, do mikroekoloških intervencija.

 

Produkcija: Institut za fleksibilne kulture i itehnologije – Napon www.napon.org

 

Izložba je deo međunarodnog projekta Tehno-ekologije” u saradnji sa Centrom za nove medije RIXC iz Rige, Baltan Laboratories iz Ajndhovena, Finskim društvom za bioumetnost iz Helsinkija i Ars Longa iz Pariza.

 

Podrška: Program EU Kultura, Zavod za kulturu Vojvodine, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje AP Vojvodine, Ministarstvo kulture Republike Srbije