Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

AUTONOMIJA!

Tip događaja: Izložba
Lokacija: Galerija savremene umetnosti KC Pančevo Vojvode Živojina Mišića 1, Pančevo
Datum: 20/12/2011


Pozivamo vas na otvaranje izložbe Autonomija! koja će se otvoriti u Kulturnom centru Pančeva u utorak 20.12.2011. u 19 časova

Na otvaranju izložbe predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada će demonstrirati takmičenje sa poslednjeg Eurobota sa robotima koji su razvili studenti FTN.

 

 

Autonomija!

 

Otvaranje izložbe u utorak,
20.12.2011. u 19 časova

 

20.12 – 30.12.2011.
Galerija savremene umetnosti KC Pančevo
Vojvode Živojina Mišića 1, Pančevo


Autonomija! je projekat koji istražuje lokalne i globalne aspekte mašinske autonomije i inteligencije. Izložba, kao deo projekta, predstavlja primere poluatonomnih i autonomnih robotskih, hardverskih i softverskih modela koji se u trenutku realizacije projekta na tržištu pojavljuju u obliku funkcionalnih prototipova ili u masovnoj proizvodnji i širokoj primeni. Robotika i mašinska inteligencija su više od jednog veka deo ljudskog imaginarijuma, i sam pristup tematici je neizbežno obeležen naučno-fantastičnim vizijama o utopijskim i distopijskim scenarijima bliske budućnosti mašinizovanog društva. Poseban deo utopijskih vizija su vizija budućnosti u kojoj će covek biti oslobođen teškog rada i biti prepušten uživanju, igri i konačnoj večnoj slobodi. Izbegavajući tehnološki determinizam ili fatalizam, cilj izložbe je da prikaže deo produkcije i trenutni stepen razvoja mašinske autonomije u civilnoj i vojnoj upotrebi.

 


Koncept izložbe:


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, Novi Sad


Produkcija:


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, Novi Sad
Kulturni centar Pančevo

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije