Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Poziv za izložbu AUTONOMIJE

Poziv za izložbu

“Autonomije”

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon

07-28. Novembra 2013.

Novi Sad

http://napon.org

 

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, u okviru EU Kultura projekta “Techno-ecologies”, raspisuje konkurs za izložbu “Autonomije” koja će se održati od 07-28. novembra 2013.u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

 

 

 

Koncept izložbe:

 

Mašinska inteligencija je više od jednog veka deo ljudskog imaginarijuma, i sam pristup tematici je neizbežno obeležen naučnofantastičnim vizijama o utopijskim i distopijskim scenarijima bliske budućnosti automatizovanog društva. Potreba da se mašine učine što nezavisnijim od okruženja sa mogućnošću samostalnog delovanja u odnosu na čoveka, proizvela je rast efikasnosti, emancipaciju čoveka od otuđujućeg serijskog (manufakturnog ili kasnije fordističkog) modaliteta rada, talas tehnološke nezaposlenosti, ali i potpuno nova područja ekoloških rizika.

 

Tehnološki razvoj zasnovan na mašinskoj autonomiji proizveo je entuzijazam ali i strahove, što je emotivno i teorijsko bojno polje koje će opstati sve do 21. veka. Paralelno sa tehničkim izazovima, postoji problematizacija nezavisnosti autonomnog sistema, njegovog etičkog položaja spram čoveka, kapaciteta da uči i da se usavršava. Sa stanovišta međuodnosa društva i tehnologije, koncept autonomije se najlakše može definisati kao nezavisnost od upravljanja ili u krajnjoj liniji, kao nezavisnost od kontrole. Prepuštanje pojedinih društvenih, kognitivnih i bioloških procesa mašinskoj inteligenciji i odlučivanju otvorilo je kod mnogih strahove da bi takav scenario otrgao od čoveka one ključne procese odlučivanja koji su ga definisali kao društveno biće.

 

 

 

Oblasti interesovanja: mašinska autonomija / autonomni sistemi monitoringa javnog i institucionalnog sektora / tehnološka nezaposlenost / robotska trka u naoružanju / mašinski kapitalizam / tehnopolitika / automatizacija finansija / High-frequency trading / automatizacija u sistemima odlučivanja / sociotehnološka proizvodnja znanja / tehnoekologija / energetska autonomija sistema / prakse i ekonomije obnovljivih tehnologija / alternativne ekonomije

 

Projekat je podržan od strane programa EU kultura i  Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

Partneri projekta su: RIXC, The Centre for New Media Culture (Latvia); Baltan Laboratories (Holandija); Ars Longa (Francuska); Finnish Society BioArt (Finska).


Konkurs je otvoren za sve zainteresovane, domaće i strane umetnike, naučnike, dizajnere, eko entuzijaste itd. koje ova tematika interesuje. Odabir medija je proizvoljan. Učesnici koji su prošli konkurs biće obavesteni putem email adrese.

 

 

Aplikacioni formular poslati na mail   office@napon.org   sa naznakom za konkurs

 

Formular možete preuzeti ovde:

 

 

Aplikacija za izlozbu Techno Ecologies

 

 

Rok za slanje je 01. Jun 2013.