Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

PREZENTOVANJE RADA ORGANIZACIJE NAPON U LINCU

prezentacija / Kirchengasse 4, 4040 Urfahr, Linz, Austria / 03.27.2015.

Napon je pozvan da u martu ove godine u Lincu predstavi kulturnu scenu Novog Sada, kao i svoj dosadašnji rad, aktivnim austrijskim kulturnim radnicima i umetnicima.

...više

MEĐUNARODNI THINK TANK SASTANAK INTERDISCIPLINARNOG ISTRAŽIVANJA UMETNOSTI SA AKCENTOM NA ART, SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY (SASTANAK MREŽE SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE)

Sastanak / Novi Sad / 04.12.2014

U saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine a u produkciji Napona u decembru prošle godine održan je međunarodni Think Thank sastanak interdisciplinarnog istraživanja. Tokom sastanka izvršena je razmena hibridnih know-how primera dobre prakse, kulturne politike i kulturnog menadžmenta zemalja Srednje Evrope ka zemljama Balkana.

...više

Promocija publikacije AUTONOMIJE

Promocija publikacije / Muzej savremene umetnosti Vojvodine / 4.12.2014.

U četvrtak 04. decembra u prostorijama Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON predstaviće u publikaciju Autonomije. Publikacija Autonomije je deo projekta Tehno Ekologije koja je rađena u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine kao izdavačem.

...više

Predavanje i prezentacija umetnickih radova

prezentacija umetničkih radova, predavanje / Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Kino sala / 11.26.2013

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon vas poziva na predavanje, prezentacije radova i istraživanja u okviru izložbe “Autonomije” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Prezentaciju radova će održati grupa Les Mislerebles iz Srbije, Geraldina Huarez iz Švedske i Joana Moll iz Španije. Predavanje će održati Gerald Nestler. Njegova praksa i istraživanja formiraju spekulativnu laboratoriju koja kombinuje teoriju i performans, instalaciju, video i govor da stvori eksperimentalne situacije u kojima se pojam slučajne sadašnjosti opire i protivi pro(izvedenim) budućnostima.

...više