Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Question of memory // razgovor o digitalnom i postdigitalnom pamćenju

Konferencija / Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad / 28/05/2016

Razgovor -Pitanje sećanja- u produkciji NAPONA održaće se u subotu 28.Maja 2016. u Muzeju Savremene Umetnosti Vojvodine sa početkom u 12.30h. Razgovor je zamišljen kao okrugli sto koji će se baviti pitanjem polaganog zaborava novomedijskih praksi, digitalne i postdigitalne umetnost kao i arhivama digitalne kulture i umetnosti.   AGENDA   12.30h – Okupljanje   13h – Napon Uvod   13.20h – Howard Slater “MayDay Archive”   13.40h – Kuda.org “Arhive” 15.00h – Luka Kulić “MSUV Arhiva”   15.20h – Učitelj neznalica “Arhiv tekstova Jugoslovenske humanistike”   15.40h – Isidora Todorović “Jedan kilobajt u dobu terabajta/arhiviranje i kriza”   16.00h –…

...više

Poziv za učešće u konferenciji i publikaciji PITANJE SEĆANJA

Konferencija / Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad / 28/05/2016

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon otvara poziv za učešće konferenciji “Pitanje sećanja” i istoimenoj publikaciji. Jednodnevna konferencija “Pitanje sećanja” održaće se u subotu 28.05.2016. u Muzeju Savremene umetnosti u Novom Sadu.

Poziv za učešće na konferenciji otvoren je do 20.05.2016. dok je konkurs za prijavu tekstova za publikaciju otvoren do 31.05.2016.

Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, a ulaz i učešće u konferenciji i publikaciji su besplatni.

Sve prijave vrše se onlajn. Za prijavu je potrebno popuniti formular koji možete naći na sajtu konferencije.

...više

Konferencija – Pitanje sećanja

konferencija / Muzej savremene umetnosti Vojvodine /

Povodom projekta Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa – Savremena umetnost na prelazu 20.i 21.veka, Napon je započeo sa pripremama za platformu i konferenciju Question of memorie – Pitanje sećanja.

Konferencija “Pitanje sećanja” se bavi savremenom pozicijom digitalne i postdigitalne medijske umetnosti i kulture. Poslednjih nekoliko godina, pitanja arhiva, sećanja, slobodnog pristupa znanju, znanja kao zajedničkog dobra i odbrana prava na znanje postaju centralne teme u održavanju emancipatorskog projekta. Uskoro sledi i javni poziv za učešće sa tekstovima koji se bave ovom tematikom, a koji će biti predstavljeni u okviru programa konferencije – panel diskusija.

...više

Publikacija Savremena čitanja tehnologije

Publikacija / Novi Sad /

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon je tokom 2015. godine u saradnji sa Interkultivatorom (Beograd) i Akademijom umetnosti (Novi Sad), pokrenuo projekat „Otvorena škola“. Jedan od rezultata projekta je izdanje Savremena čitanja tehnologije koje objedinjuje istraživanja, analize i radove proisteklih iz istoimenog eksperimentalnog edukativnog formata, održanog tokom jeseni/zime 2015 u prostorijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Teme pokrenute i istražene tokom škole predstavljaju vrh ledenog brega oblasti koja svakodnevno raste u obimu i značaju. Ovo izdanje obuhvata promišljanja i čitanja učesnika o međuodnosima čoveka i tehnoekologije, sakupljenih tokom intenzivnog perioda iščitavanja i analize različitih tekstova. Oni pokreću i otvaraju diskusije unutar i između disciplina, o značaju i mogućim čitanjima tehnologije danas.

...više