Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Publikacija Savremena čitanja tehnologije

Publikacija / Novi Sad /

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon je tokom 2015. godine u saradnji sa Interkultivatorom (Beograd) i Akademijom umetnosti (Novi Sad), pokrenuo projekat „Otvorena škola“. Jedan od rezultata projekta je izdanje Savremena čitanja tehnologije koje objedinjuje istraživanja, analize i radove proisteklih iz istoimenog eksperimentalnog edukativnog formata, održanog tokom jeseni/zime 2015 u prostorijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Teme pokrenute i istražene tokom škole predstavljaju vrh ledenog brega oblasti koja svakodnevno raste u obimu i značaju. Ovo izdanje obuhvata promišljanja i čitanja učesnika o međuodnosima čoveka i tehnoekologije, sakupljenih tokom intenzivnog perioda iščitavanja i analize različitih tekstova. Oni pokreću i otvaraju diskusije unutar i između disciplina, o značaju i mogućim čitanjima tehnologije danas.

...više

Savremena čitanja tehnologije – Meta podaci – predavanje SHARE Fondacije

predavanje / Akademija umetnosti, Novi Sad / 07.11.2015

Predavanje SHARE Fondacije o meta podacima, danas se održava na Akademiji umetnosti u prostorijama novih likovnih medija.
Vladan Joler govoriće o slučaju Hacking tima, jednog od najvećih proizvođača sajber oružja. Tokom ovog predavanja zainteresovani će imati prilike da se upoznaju sa širim konceptom meta podataka i samim radom Share fondacije.

...više

Savremena čitanja tehnologije – Otvorena škola

radionice, laboratorije znanja, predavanja / Akademija umetnosti, Novi Sad /

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, je u periodu od Maja do Decembra meseca 2015. u saradnji sa Akademijom Umetnosti formirao Otvorenu školu za mlade i time započeo sa aktivnostima u okviru projekta “Društvo, umetnost i tehnologije – Otvorena škola za podizanje kulturne i umetničko – naučne svesti mladih”. Program Otvorene škole za mlade je otpočeo u Septembru mesecu pod nazivom Savremena čitanja tehnologije. Dizajniran kao čitajuća grupa za kritičku diskusiju i razmenu ideja, program je priredio serije predavanja, razgovora o privatnosti na internetu, umetnosti, novim tehnologijama i sl.

...više

PREZENTOVANJE RADA ORGANIZACIJE NAPON U LINCU

prezentacija / Kirchengasse 4, 4040 Urfahr, Linz, Austria / 03.27.2015.

Napon je pozvan da u martu ove godine u Lincu predstavi kulturnu scenu Novog Sada, kao i svoj dosadašnji rad, aktivnim austrijskim kulturnim radnicima i umetnicima.

...više