Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa – Digitalna umetnost na prelazu 20. i 21. veka

Konferencije, razgovori / Novi Sad /

Kako se tehnologija konstatno ubrzano razvija, formati se menjaju, razvijaju i gube, a zajedno sa njima i kulturne prakse. Efemerna, krha, promenljiva i suočena sa ubrzanim tehnološkim razvojem, ona iziskuje brzo reagovanje usmereno ka njenom očuvanju i arhiviranju. Ovaj problem, sa sve prisutnijom tehnologijom u svim domenima života, vremenom postaje sve veći i ugrožava opstanak digitalnih artefakata iz poslednje dve decenije. Digitalna kultura je naše sadašnje i buduće kulturno dobro. Imajući u vidu da živimo u dobu sveopšteg ubrzanja, neophodno je skrenuti pažnju na ovaj gorući problem.

...više

DRUŠTVO, UMETNOST I TEHNOLOGIJE – OTVORENA ŠKOLA

Razgovori, diskusije i predavanja / Akademija Umetnosti, Novi Sad /

Cilj projekta je da se putem radionica, predavanja i laboratorija znanja mladi upoznaju sa aktuelnim pristupima, metodama, dešavanjima o gorućim pitanjima iz oblasti digitalne pismenosti kao i društvene, tehnološke i umetničke održivosti na inovativan način. Projekat bi kroz spoj umetnosti i nauke na nov i kreativan način upoznao mlade sa najnovijim metodama, teorijama aktivnostima i strujanjima u umetničko-tehnološkoj oblasti. Vođen ovom perspektivom projekat će okupiti umetnike, teoretičare, dizajnere, naučnike iz oblasti tehnologije, društveno odgovorne preduzetnike i aktiviste koji će preneti svoja znanja. Program otvorene škole je prevashodno namenjen mladim ljudima kao i stručnjacima iz oblasti kulture i tehničkih nauka koji žele da prošire svoja znanja i nadopune ih . Saznaju više o trenutnim dešavanjima na području umetnosti i tehnologije , novih medija i uspostave saradnju sa svetskim umetnicima , teoretičarima i mladim ljudima iz regiona i razmene veštine , znanja i iskustva .

...više

Otvorena škola – Savremena čitanja tehnologije

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon poziva na seminar Savremena čitanja tehnologije koji organizuje od 26. septembra. do 10. novembra na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.   Škola će funkcionisati kao čitajuća grupa u okviru koje će se analizirati tekstovi iz oblasti studija kulture i filozofije tehnologije, teorije medija, koji se tematski bave tehnološkom kulturom današnjice, pokrivajući i propitujući aspekte kao što su algoritamska vladavina, opšta kibernetizacija, big data, automatizacija, privatnost, komodifikacija znanja. Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, ali je poželjno poznavanje osnove teorija društva i umetnosti. S obzirom da je fokus škole na tehnologiji, od polaznika…

...više

PREZENTOVANJE RADA ORGANIZACIJE NAPON U LINCU

prezentacija / Kirchengasse 4, 4040 Urfahr, Linz, Austria / 03.27.2015.

Napon je pozvan da u martu ove godine u Lincu predstavi kulturnu scenu Novog Sada, kao i svoj dosadašnji rad, aktivnim austrijskim kulturnim radnicima i umetnicima.

...više