Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

Otvorena škola – Savremena čitanja tehnologije

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon poziva na seminar Savremena čitanja tehnologije koji organizuje od 26. septembra. do 10. novembra na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.   Škola će funkcionisati kao čitajuća grupa u okviru koje će se analizirati tekstovi iz oblasti studija kulture i filozofije tehnologije, teorije medija, koji se tematski bave tehnološkom kulturom današnjice, pokrivajući i propitujući aspekte kao što su algoritamska vladavina, opšta kibernetizacija, big data, automatizacija, privatnost, komodifikacija znanja. Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, ali je poželjno poznavanje osnove teorija društva i umetnosti. S obzirom da je fokus škole na tehnologiji, od polaznika…

...više

PREZENTOVANJE RADA ORGANIZACIJE NAPON U LINCU

prezentacija / Kirchengasse 4, 4040 Urfahr, Linz, Austria / 03.27.2015.

Napon je pozvan da u martu ove godine u Lincu predstavi kulturnu scenu Novog Sada, kao i svoj dosadašnji rad, aktivnim austrijskim kulturnim radnicima i umetnicima.

...više

MEĐUNARODNI THINK TANK SASTANAK INTERDISCIPLINARNOG ISTRAŽIVANJA UMETNOSTI SA AKCENTOM NA ART, SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY (SASTANAK MREŽE SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE)

Sastanak / Novi Sad / 04.12.2014

U saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine a u produkciji Napona u decembru prošle godine održan je međunarodni Think Thank sastanak interdisciplinarnog istraživanja. Tokom sastanka izvršena je razmena hibridnih know-how primera dobre prakse, kulturne politike i kulturnog menadžmenta zemalja Srednje Evrope ka zemljama Balkana.

...više

Promocija publikacije AUTONOMIJE

Promocija publikacije / Muzej savremene umetnosti Vojvodine / 4.12.2014.

U četvrtak 04. decembra u prostorijama Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON predstaviće u publikaciju Autonomije. Publikacija Autonomije je deo projekta Tehno Ekologije koja je rađena u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine kao izdavačem.

...više